Hero

Allt i skogen har en mening

Skogsägare och lärare, en perfekt kombination enligt Anna Karlsson. Hon tror att alla måste lära sig mer om skogen och hur vi kan använda den, något hon som lärare kan vara med och bidra till. Samtidigt är hon ödmjuk inför att hon, som relativt ny skogsägare, är långt ifrån färdiglärd.

Logo
#1000
Anna
Karlsson
  • 137 hektar, varav 120 hektar produktiv mark
  • Bredsel

Varför äger du skog?

För 1,5 år sedan tog jag över skogen av min mamma. Den 137 hektar stora marken ligger i Älvsbyns kommun och har funnits inom familjen sedan 1800-talet, vilket är häftigt. Mamma tog över den efter sin pappa, som ärvde den av sin pappa, och så vidare. Därför har det för mig alltid varit självklart att jag vill ta över den. Jag har alltid haft ett val såklart, men tycker det känns fint att få fortsätta vårda något som så länge funnits inom släkten. Jag älskar känslan av att kunna få bestämma över hur jag vill förvalta den.

Hur utmärker sig din skog?

Skogen ligger nära där jag bor och består idag av mycket tall, eftersom marken är torr. Den är också väldigt lättillgänglig, med bra vägar till alla olika områden i skogen. Det är bra eftersom det lättare går att ta sig fram när man ska göra jobb i skogen utan att slita på vegetationen. Storforsen rinner också ganska nära min skog, vilket gör att många turister besöker den. Så för mig är det viktigt att hålla skogen fin och stigar framkomliga.

Du är skogsägare och lärare, berätta!

Jag jobbar inte med skog på heltid utan är mellanstadielärare och undervisar i bland annat naturämnen. Eftersom jag bor väldigt nära min skog kan jag vara närvarande i den, även om jag dagtid jobbar med elever. Det känns kul att jag får lära ut om skogen och hur vi ska ta hand om den så bra som möjligt för framtiden. Som skogsägare gör jag en del själv i mån av tid, men känner mig trygg med att kunna ta hjälp från skogsägarföreningen eller min mamma. Mamma har arbetat med skog länge så henne kan jag verkligen fråga om allt.

Hur går dina tankar kring att din skog blir till förnybara produkter?

Det känns jättebra. Skogen är så viktig för oss på så många olika sätt. Jag tror vi måste använda mycket mer förnybara råvaror i framtiden än vad vi gör idag. Få av oss tänker på att råvaror från skogen finns på så många ställen i vår vardag. Ett exempel, som jag också drar för mina elever, är allt papper vi använder varje dag, såsom toapapper och hushållspapper.

Vad önskar du att fler visste om skogsägande?

Att det finns över 300 000 enskilda skogsägare i Sverige och att alla tar hand om sin skog på olika sätt. Jag tror att den här friheten är jätteviktig för oss skogsägare, känslan av att vi äger vår mark och själva får avgöra hur vi vill ta hand om den. För ofta ligger det ju flera generationers slit och arbete bakom en skog, något som resulterat i mycket erfarenhet och kunskap om just sin egen skog. Genom att alla vi skogsägare brukar våra skogar på olika sätt får vi dessutom mer variationsrika skogar vilket är positivt.

Hur ser du på din skogs framtid?

Jag tror att klimatförändringar kan komma att påverka vilka träd vi kan plantera i framtiden. När klimatet blir varmare trivs skadedjuren bättre vilket kan leda till att vi kanske inte alls kan plantera tall. Det gäller att hitta nya sätt att hantera dessa utmaningar på. Men sköter jag min skog bra kommer den förhoppningsvis se ut ungefär som nu. När jag lämnar över den till nästa generation vill jag att den ska vara frisk och välskött med träd i många olika åldrar. Jag har ett starkt minne av en dag för ungefär 15 år sedan då jag och mamma tillsammans planterade tallar. Där står idag tallar som är ungefär hälften så gamla som jag. Det känns fint att få följa hur skogen växer och förändras, jag ser det som att allt i skogen har en mening. 

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212