Jag får nya minnen varje dag med skogen

Skogsägaren David Axelsson har en stark frihetskänsla kopplat till skogen. Han sköter om sin skog på ett hållbart sätt för att den ska växa så mycket som möjligt och kunna gå i arv till kommande generationer.

Logo
#197
David
Axelsson
  • Mellanskog
  • 40 hektar produktiv skogsmark
  • Säffle

Vad har du för skogsfilosofi?

– För mig är det viktigt att vårda skogen på ett långsiktigt sätt. De val vi gör idag kommer ju nästkommande generationer att få stå till svars för. Jag sköter om skogen så att den växer så mycket som möjligt, samtidigt som jag har både natur- och sociala värden i åtanke. Målet är att produktionen ska öka år för år, både för miljön och ekonomins skull.

Hur länge har du ägt skog?

– Jag och min sambo köpte den i höstas av hennes morföräldrar, så det är första året som skogsägare för oss. Vi tycker båda att det är roligt. Jag är dessutom utbildad inom skog och har vuxit upp med föräldrar som äger skog.

Ge exempel på hur du arbetar med ett ansvarsfullt skogsbruk?

– Vi har bland annat en stor kustremsa längs sjön som vi lämnar helt orörd för djur och växter, så att det blir en skyddszon ut mot vattnet. Det gör att insekter, fåglar och växter trivs där. Vi har också andra områden i skogen som vi lämnar orörda, där en hel del lavar och svampar får växa fritt vilket påverkar övrig skog och även fåglar positivt. Hackspetten trivs till exempel bra i vår skog. Den äter granbarkborrar som är en skadeinsekt för skogen.

Är du själv aktiv i din skog?

– Vi bor på vår mark, så vi är ute varje dag och ser hur skogen mår och om det till exempel uppstått vindfällen som måste tas bort. Under vintern går jag ut och gallrar på lediga stunder. Jag tar bort träd som inte mår bra, för att de träd som är friska ska kunna fortsätta att växa och bli större och större.

Det är en häftig känsla att gå ut i skogen, kanske jaga och verkligen känna att den är min egen. Jag skapar nya minnen varje dag när jag sköter om och är i skogen.

Vad är det bästa med att äga skog?

– För mig är det en stark frihetskänsla kopplat till skogen. Jag kan ta hand om och göra det jag tror är bäst för skogen för att skapa något bestående. Sen är det också en häftig känsla att känna att skogen verkligen är min egen. Jag skapar nya minnen varje dag när jag sköter om och är i skogen.

Vad gör du för att ta hand om din skog på bästa sätt?

 – Rätt skogsvård är viktigt för mig, att återbeskoga efter avverkning, det vill säga plantera ny skog. Det är också viktigt att markbereda ordentligt för att plantorna ska växa och få en bättre start. Då tar man bort den översta delen av marken så att mineraljorden kommer fram och plantan får mindre konkurrens av bland annat gräs.

Vad önskar du att fler visste om skogsägande?

– Vilken klimatnytta skogen gör. Ju mer skogen växer desto bättre blir det för miljön. Skogen binder ju koldioxid. Varje åtgärd vi gör, som att plantera, röja eller gallra, gör vi ju dessutom för att öka tillväxten. När det blir en större skogsmassa med större träd, går det också att få material till att bygga fler hus. Vi har dessutom en certifiering som gör att vi varje år sätter av fem procent av den produktiva skogen till naturvård som ska öka naturvärdet för djur och växter.