Hero

Genom att vara närvarande i skogen kan vi skapa en större förståelse för den

Känslan av att höra hemma någonstans – det är det bästa med att äga skog enligt Elisabeth Hidén. Men också möjligheten att själv kunna utforma platsen där hon bor. Elisabeth och hennes familj spenderar många timmar i skogen, dels för att arbeta men också för att bara njuta.

Logo
#3004
Elisabeth
Hidén
  • Södra
  • 130 hektar aktiv skogsmark
  • Hjo

Berätta om din skog!

– Min skog består av ett väldigt blandat bestånd, en klassisk skog för Mellansverige skulle jag vilja påstå. Jag och min man köpte fastigheten gemensamt för cirka sex månader sedan eftersom vi båda har ett stort intresse för skog. Jag fick det genom mina föräldrar och min man är jägmästare, vilket innebär att han är utbildad inom skogsförvaltning. Vi spenderar mycket tid i skogen och sköter mycket av arbetet själva.

Hur arbetar du med ett ansvarsfullt skogsbruk?

– Till exempel så hjälper vi rötterna att komma ner bättre i marken genom dikesrensning. Då klarar de sig bättre vid torka och stormar, något som vi troligtvis bara kommer få mer av på grund av klimatförändringarna. Vi försöker också skapa bra miljöer för insekter och djur genom att spara högstubbar och död ved och behålla kantzonen mot åkrarna. Högstubbar och död ved är både föda och bo för små insekter, medan många lite större djur trivs bland träden som finns intill öppna landskap. Utöver det så lämnar vi mycket lövträd vid röjning för att få mer varierad natur. Och så sparar vi på evighetsträd, alltså träd som är gamla och som ska få växa så länge de bara orkar.

Du säger att planering är viktigt. Varför?

– En skogsägare kan jobba hur mycket som helst med allt vi pratat om nu, men utan god planering och framförhållning blir det svårt. För att skapa en välmående skog med biologisk mångfald måste man hela tiden ha en noggrann planering. Det gäller att röja i rätt tid, gallra i rätt tid och hålla koll på vindfällen och barkborrar. Med hänsyn till naturen så planerar vi också när vi kan köra med traktor i skogen för att minska körskador. Många tänker nog inte på att vi skogsägare gör det här planeringsarbetet, det är lite av ett okänt arbete.

Elisabeth Hidén i sin skog

Vad är det bästa med skogen?

– Att få spendera tid i den tillsammans med min familj, och alla minnen som skapas där varje dag. Jag har till exempel många fina minnen från när min son var mindre och jag gick med honom i bärsele på magen. Eftersom vår skog ligger hyfsat stadsnära så är det även många andra som besöker den. De promenerar med hunden, joggar och använder skogen på olika sätt. Så vi har även dem i åtanke när vi vårdar vår skog. Vi vill att de ska trivas här och lätt kunna ta sig fram på våra stigar och vägar. Därför är vi noggranna med att hålla stigarna fria från nedfallna träd och sly. Genom att vara närvarande i skogen kan vi hålla bra koll på den och skapa en större förståelse för den.

Hur ser du på din skogs framtid?

– Jag är optimistisk. Skogen är en jätteviktig del i klimatomställningen, till exempel när det handlar om att lyckas ersätta fossilbaserad plast med trä. Jag känner stolthet över att jag kan leverera en produkt som går att göra så mycket med och som är så pass efterfrågad. När det kommer till just min skogs framtid så hoppas jag att den kommer att bestå av en större andel lövträd i framtiden. Och när jag en dag lämnar över skogen till min son vill jag att den ska vara genomtänkt, att varje träd ska må bra och att det ska finnas ett rikt liv av insekter och fåglar.

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212