Hero

Vi får inte ha för bråttom och tappa balansen

En naturvurmande skogsägare som går sin egen väg – och hyllar familjeskogsbruket som ägandeform. Möt Eva Lundqvist som äger en 144 hektars fastighet i Norrtälje kommun som gått i arv sedan 1600-talet.

Logo
#283396
Eva
Lundqvist
  • Mellanskog
  • 100 hektar produktiv skogsmark
  • Södra råda

Varför äger du skog?

– Vår fastighet är en släktgård som har gått i arv sedan 1600-talet. Det var inte självklart att jag skulle ta över, men i takt med att jag blev äldre insåg jag hur spännande det var att äga skog. Jag och min man tog över helt 2006, och jag är nu elfte generationen som brukar den här marken. Jag vill förvalta skogen och lämna över något bra till nästa generation – precis som alla generationer innan mig har gjort.

Beskriv dig själv som skogsägare

– Jag väljer att tänka själv, jag följer inte alla råd och rekommendationer som många andra skogsägare gör. Jag tänker på de människor innan mig som har gått här på markerna och arbetet de gjort för att lämna ifrån sig något fint för framtiden, och det mandatet har även jag. Jag har frihet att göra vad jag vill så länge jag inte bryter några lagar. Jag följer min känsla och gör det jag själv tror är bäst.

Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap. Hur arbetar du med detta?

– Jag försöker ta så mycket naturhänsyn som möjligt. Jag är noga med att plantera rätt träd på rätt plats, och vill helst gallra i början av året, senast april, för efter det börjar alla djur vakna efter vinterlunken, fåglar häckar och så vidare. Då vill jag lämna dem ifred. Jag försöker bevara alla bärträd när jag röjer, som rönn, oxel och sälg. Sälgen är fantastisk, det är ett av de första träden som blommar på våren och blir mat till insekter och hemvändande flyttfåglar. Jag sparar också extra mycket död ved. Det är inte vackert precis, men det är jättebra för svampar, småkryp och fåglar som hittar boplatser och föda där. Fastän det tar emot rent estetiskt har jag lärt mig att inte städa skogen.

Hur går tankarna kring att din skog bidrar till klimatet och förnybara produkter globalt?

– Jag tror att vi måste skynda långsamt. Vi har många miljövänner som vill spara skogen och så har vi dem som vill producera mer för att vi ska kunna ersätta fossilbaserade material med trä. Nu har vi ju alla lite panik som vi egentligen borde haft för 30 år sedan, och ska nu lösa allt på kort tid. Skogen kan hjälpa till i den gröna omställningen, men vi får inte ha för bråttom och tappa balansen. Skogen har många värden som måste beaktas.