Hero

Med min skog bidrar jag till en bättre och mer hållbar värld

Skogen är livsviktig för vår framtid, men den måste användas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att göra maximal nytta. Skogsägaren Jeanette Åberg i Nordmalings kommun lyfter balansen mellan att bruka och skydda skogen och vikten av att föra vidare intresset för skogsbruk till den yngre generationen.

Logo
#173708
Jeanette
Åberg
  • Norra skog
  • 79 hektar produktiv skogsmark
  • Holmsjö

Hur utmärker sig din skog?

– Min fastighet innehåller allt från nyplanteringar till över 140 år gammal skog. Dessutom har jag ett evighetsträd som jag alltid kommer att bevara – en asp på runt 200 år. Det finns med andra ord en väldig variation, inte minst i åldersfördelning, sammansättning av trädslag och tillgång till död ved. Det gör att jag kan se hela skogens livscykler.  

Hur kom det sig att du blev skogsägare?

– Genom ett generationsskifte då min pappa bestämde att vi syskon skulle ta över skogen. Jag var bara 29 år då och kunde inget om skog, hela den här världen kring skogsbruk, naturvård och skogsskötsel har jag fått lära mig allt eftersom. Mitt råd till andra som funderar på att skaffa skog är att ta hjälp – jag anlitar till exempel Norra skogs inspektorer för att kunna sköta min skog på bästa möjliga sätt. Dom är kunniga på skogsvård och har unik spetskompetens inom många områden.

Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap. Hur arbetar du med detta?

– Jag är PEFC-certifierad vilket innebär att jag bland annat använder mig av beprövade skogsskötselmetoder, sparar evighetsträden och gynnar lövträdsbeståndet. För att främja den biologiska mångfalden har jag avsatt naturvårdsområden för att bevara för framtiden, och min äldsta skog där det finns mycket död ved och många rödlistade arter har jag avsatt som naturreservat. Det innebär att detta område ska vara orört, jag får inte gå in och bruka den skogen. Om somrarna går det också åtta fjällkor på min mark som betar av sly och gödslar marken – ett bra sätt att hålla landskapen öppna!

Hur tar du hänsyn till djurlivet på din fastighet?

– Till exempel sparar jag skog mot vattendragen för att skapa en bra livsmiljö för insekter och för att bävrar, rådjur och fåglar ska kunna söka skydd bland träden. Dessutom har jag bevarat en tjäderspelplats så att tjädern ska kunna komma tillbaka varje år på våren för att hitta honor. 

Hur går dina tankar kring att din skog bidrar till klimatet och förnybara produkter globalt?

– Tar jag hand om min skog, avverkar i rätt tid och återplanterar bidrar jag till att skapa en kolsänka. Samtidigt är träd en förnybar råvara som vi kan använda för att framställa material och produkter som kan ersätta till exempel plast och betong. På så sätt spelar ju skogen en viktig roll i den gröna omställningen och utfasningen av fossila bränslen. Så visst tänker jag på att jag bidrar till en bättre och mer hållbar värld.

Hur tänker du kring att lämna över din skog till kommande generationer?

– Först och främst måste det finnas ett intresse hos den yngre generationen. Jag har ofta tagit med mina barn till skogen för att visa hur allt går till – hur man sköter skogen, hur man planterar och varför det är viktigt att ta hand om skogen på ett bra sätt. Det har varit viktigt för oss att inkludera barnen tidigt, och jag hoppas att vi lagt en bra grund och odlat ett intresse för skogen. Min förhoppning är att någon av dem vill ta över, eller alla tre. Men det förutsätter att jag fortsätter jobba med ansvarsfulla skötselmetoder och föryngringar, så att mina barn och barnbarn får möjlighet att ta över en välmående skog som är lönsam, gynnar den biologiska mångfalden och skapar klimatnyttor. 

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212