Hero

Jag brinner för att äga en del av jordens yta och sköta om den

Att bruka och sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt som gynnar kommande generationer är Magnus Ståhls skogsägarfilosofi. Han ser sig själv och andra skogsägare som klimatkämpar som jobbar hårt för en mer hållbar framtid.

Logo
#65
Magnus
Ståhl
  • Mellanskog
  • 190 hektar produktiv skogsmark
  • Ljusdahl

Vad önskar du att fler visste om skogsägande?

– Det är många som har åsikter om skogen, men det jag önskar att fler förstod är vilken stor insats vi skogsägare gör. Bland annat för att få till ett bra kretslopp. Den yngre skogen äter mest koldioxid och yngre skog får man bara genom ett aktivt brukande. På så sätt gör vi en stor insats för miljön!

Många skogsägare ser sin del i ”någonting större”- alltså att deras skogsbruk bidrar till klimatet och förnybara produkter globalt? Vad tänker du kring det?

–Det är en jättestor del för mig i mitt skogsägande. Du kan göra allt från bränsle och kläder till byggmaterial av råvaror från skogen. Det är också roligt att tänka på att utvecklingen i samhället till exempel går mot mer byggnation i trä istället för betong. Jag känner mig stolt över att vara delaktig i det. Skog är klimatvänligt, särskilt om man jämför med till exempel olja. Oljan kan dessutom ta slut, medan skogen alltid kommer fortsätta växa och bidra med otroliga råvaror.

Hur arbetar du för att skapa mångfald i din skog?

– Jag låter till exempel högstubbar stå kvar eftersom de kan bli mat och bon åt småkryp, insekter och djur. Högstubbar är träd som har kapats på 3–4 meters höjd i samband med avverkning. Den grövsta delen av ett träd är den bästa delen att sälja egentligen, den är lite som filén. Men vi väljer att lämna kvar dem ändå, för den biologiska mångfaldens skull. 

Vad gör du för att ta hand om din skog på bästa sätt?

– Som skogsägare tjänar du på att vara aktiv, gå runt i din skog och se vilka åtgärder som behöver göras. Jag är noggrann och försöker hålla min skog välskött. Jag följer min plan och röjer, gallrar och planterar. Om man inte kan ta sig ut själv kan man leja hjälp genom skogsägarföreningen. Det är en stor fördel att föreningarnas medlemmar kan hjälpas åt. Vi kan samordna trakterna och avverkningarna vilket är bra både för klimatet och skogsägarna.

Berätta om något som du och din skog varit med om?

–Under stormen Dagmar 2011 blåste otroligt mycket skog ner i de här trakterna. Det var en tuff upplevelse, jag kommer bland annat ihåg juldagsnatten då det knakade och brakade i huset. Jag tänkte att jag skulle gå ut för att se efter skogen, men det hade blåst ner för många träd och vägarna var blockerade. Med tanke på hur det såg ut nära fastigheten så förstod jag snabbt att det var illa. Min skog blev drabbad hårt.

Hur hanterade du det?

– Man bryter ihop och kommer igen. Du ser förödelsen och det fina virket som förstörts, men samtidigt väger alla goda stunder upp för det. Skogen har enorma möjligheter, det gäller att se det i ett längre perspektiv. Du sätter nya träd som växer upp och blir nästa generations fina skogar. Som skogsägare får du aldrig ge upp. Du ställs inför olika dilemman och måste orka tänka om och fortsätta. 

På tal om kommande generationer, hur hoppas du att din skog ska se ut när du lämnar över den?

–Jag tror att skogen kommer vara en stor del av våra liv i framtiden. Den kommer att vara viktig bland annat för värmeförsörjning och för byggmaterial. För mig är det viktigt att ta hand om skogen så att vi ska kunna bruka råvaran nu och i framtiden. Jag håller skogen välskött genom att gallra, röja och plantera och ser till att det ska finnas skog i alla åldrar framåt. Jag planerar också för att det ska finnas träslag som passar ihop med den typ av råvara som man tror kommer behövas i framtiden.

Vad är det bästa med att äga skog?

–Skog har alltid fascinerat mig och jag brinner för att äga en del av jordens yta och sköta om den.  Pappa har jobbat i skogen så det har varit en naturlig del av min uppväxt. Det bästa är friheten. Att kunna gå runt och titta på olika bestånd och hur de frodas och bestämma var jag ska röja, gallra och plantera. Att gå i skogen och tänka ut en plan och sedan förmedla och utföra den, är häftigt.

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212