Hero

För mig är skogen en livsstil

I Mathilda Wingårdhs skog i Halland finns plats för både tranor, gamla ekar och picknick-platser. Skogen är något som skänker glädje och meningsfullhet, vilket hon hoppas kunna förmedla vidare till kommande generationer.

Logo
#858
Mathilda
Wingårdh
  • Södra
  • Mästocka

Vad är det bästa med att äga skog?

– Jag är tredje generationens skogsägare. Mina morföräldrar köpte skogen på 60-talet och för mig är skogen både nytta och nöje – det är en livsstil. Det är få saker som ger så mycket tillbaka under så lång tid som skogen. När du gör en åtgärd vet du att det är något som gör skillnad och som du och andra kommer ha glädje av under lång tid framåt. Sen jag var ung har jag också jobbat för att skapa picknick-platser i mina skogar. Jag letar upp en fin plats som jag gör iordning och öppnar upp runt om så att man har utsikt. Jag har sett att folk använder platserna, vilket är väldigt roligt. Hallandsleden går dessutom rakt igenom skogen, så det är många som promenerar här.

Hur utmärker sig din skog?  

– Min skog är relativt ung. Tidigare fanns det mest ljunghedar i Halland. De här skogsbestånden har byggts upp från ingenting under 120 års tid. Skogen består också av en stor andel våtmark, vilket bidrar till variation med öppna landskap mellan skogspartierna. Det gör också att vi har många fåglar som tranor och sångsvan och en hel del vilt.

Att bruka skogen hållbart och ansvarsfullt är viktigt, bland annat för den biologiska mångfalden. Kan du ge exempel på hur du jobbar med det?

– Vi har som sagt stora mängder fåglar här på grund av våtmarkerna som jag försöker låta bli att störa. Jag undviker att avverka på sommaren när fåglarna lägger ägg, och gör istället den typen av arbete under vintersäsongen. Jag hugger också fram gamla askar och ekar så att de ska få ljus för att kunna bli riktigt gamla. Jag hittar mina unika träd som jag vill satsa på lite extra och har även en dröm om att fastigheten i framtiden ska hysa några riktigt gamla furor i skogen.

Mathilda Wingårdh

Du är ute och rör dig och gör mycket av arbetet själv, hur påverkar det din skog?

– Jag markbereder till exempel själv med grävmaskin. Det är skonsamt och fungerar jättebra. Jag gör det för att skapa en bra planteringspunkt så att träden ska komma igång och få den bästa starten på livet. Jag har hanterat en motorsåg i hela mitt liv så allt motormanuellt arbete och röjning utför jag själv. Det är inte alla som har möjlighet till det.

Din förhoppning är att din dotter ska fortsätta bruka skogen efter dig. Hur vill du att skogen ska se ut när du lämnar över till nästa generation?

– Min önskan är definitivt att skogen ska få finnas kvar inom familjen och att den ska fortsätta ge glädje. Skogen förändras hela tiden, jag tycker att den har ändrats och blivit ännu rikare under de år som jag brukat den. Det är bland annat ökad artrikedom och större virkesvolym. Man kan sköta skog på olika sätt och jag hoppas kunna förmedla mitt engagemang till min dotter. Det viktigaste är att det ska vara kul och kännas meningsfullt, utan att du behöver avstå annat viktigt i livet. Det kan ju hända saker från en dag till en annan, som att skog blåser ner eller brinner upp. Jag hoppas att nästa generation kommer uppleva det lika roligt och meningsfullt som jag.