Hero

Det känns fint att all tid och hårt arbete gett resultat

Att samarbeta med naturen och samtidigt tänka i nya banor är skogsägaren Ola Anderssons filosofi. Han jobbar med att köra gallringsskördare och spenderar nästan all sin vakna tid i skogen. Och när han inte jobbar i den, tänker han på den. Det bästa med att äga skog är enligt honom att se hur engagemanget han lägger ner skapar förändring.

Logo
#76330
Ola
Andersson
  • Mellanskog
  • 70 hektar produktiv skogsmark
  • Norr om Västerås

Varför äger du skog?

– Ända sedan jag var liten har jag älskat att vara i skogen, och fick ofta följa med pappa när han jobbade på fastigheten. Det har alltid varit självklart att jag skulle ta över skogen efter pappa, och vid årsskiftet blev ägarbytet klart. Jag blir nu tredje generationen på gården som min farfar köpte på 1950-talet.

Vad betyder skogen för dig?

– Den är en stor del av mitt liv då jag vistas i skogen både på jobbet och fritiden. Jag arbetar med att köra gallringsskördare och all min lediga tid lägger jag på att sköta om och bruka min egen fastighet. Och när jag inte är där lägger jag många timmar på att tänka på min skog och hur jag kan utveckla och forma den på bästa sätt.

Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap. Hur arbetar du med detta?

– Jag fokuserar inte blint på det som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv, utan försöker lika mycket värna om naturen och djurlivet på fastigheten. Jag sparar bärande träd vid röjning, till exempel rönn och sälg som fåglarna och älgarna gillar att äta, låter död ved ligga kvar för att gynna insekter och svampar och sparar blötare partier för att de arter som trivs där ska fortsätta göra det. Jag tillsammans med mina grannar har även anlagt skogsbilvägar på olika ställen i skogen för att vi lättare ska kunna ta oss fram utan att skada marken eller behöva köra över bäckar och vattendrag. Dessutom slipper jag köra med traktor som drar mycket mer bränsle.

Vad gör du för att ta hand om din skog på bästa sätt?

– Jag är närvarande och på plats i skogen så ofta jag kan för att ha koll och tar löpande hand om sådant som behöver fixas. Ju mer man gör manuellt i början, desto mer får man igen längre fram. Jag har lagt cirka 2 000 timmar på röjning i min egen skog de senaste 5-6 åren. Det är ett sätt att hålla efter i skogen och se till att träden får ljus. Lite som att rensa rabatten när man odlar!

Vad har du för skogsfilosofi? 

– Jag tror man både måste vara nytänkande och samarbeta med skogen, inte tvinga in den i nån mall. Rätt träd på rätt plats är a och o, och ibland måste man prova sig fram lite innan man vet vad som funkar. Jag planterade till exempel poppel, ett trädslag som är vanligast på åkermark. Första året gnagde hjorten på plantorna, men de överlevde. Året efter var det sorken som knaprade på rötterna, men plantorna överlevde det också. Så de har gått igenom en hel del och idag trivs de superbra. Skogsindustrin tycker att jag ska sätta gran, men jag vill hellre ha färre välmående träd än massa träd som mår sådär. En blandskog är även trevligare för besökare som vill ströva i skogen. Social hållbarhet är väldigt viktigt för mig.

Vad är det bästa med att äga skog?

– Att förvalta skogen, se den växa och uppleva skillnaden som blir när man investerar tid och arbete i den. Jag tycker själv att min skog har blivit bättre och trevligare att vistas i under de åren jag har varit aktiv. Det känns fint att all tid, omsorg och hårt arbete jag lagt ner verkligen gett resultat.

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212