Hero

Vi skogsägare är nyckelspelare med våra naturresurser

Oskar Sjölund är uppväxt med närhet till skogen och naturen. Att utbilda sig inom skogsbruk och sedan bli skogsägare var därför något som kändes naturligt för honom. Idag äger han tillsammans med sin familj en skogsfastighet på 540 hektar som består av 140 olika “bestånd” – alla med olika möjligheter, behov och förutsättningar. 

Logo
#245460
Oskar
Sjölund
  • Norra skog
  • 320 hektar produktiv skogsmark
  • Malå

Vad utmärker din skog?

– Min skog ligger i Malå kommun, där vi också bor. Skogsfastigheten är på totalt 540 hektar, varav 320 produktiv skogsmark. Så det finns alltid något att göra. Vår skog är väldigt varierad och har många olika avdelningar med helt olika behov av skogsvård. Man kan säga att vi har många småskogar i skogen, som vi vårdar och brukar utifrån deras egna förutsättningar. 

Du ser dig själv som kulturbärare, berätta.

– Det börjar väl med att visa respekt för de som brukat skogen och marken innan oss. För mig är det viktigt att ha en tillgänglig skog, där man trivs och vill spendera tid. Därför månar jag om att sköta och skapa vägar, stigar och trevliga utflyktsmål i skogen. Vi har till exempel en vandringsled som går genom marken. Vi är också noga med att bevara kulturminnen och att berätta om dem. Jag sätter upp skyltar längst med stigarna med information om skogen eller platsen, till exempel när träden planterades, vilka åtgärder som är gjorda eller vad det är för trädslag. Det ökar förståelsen för skogsbruket och långsiktigheten. Jag känner stor stolthet över att fortsätta utveckla arbetet från tidigare skogsägare. Och att på så sätt föra kulturen vidare. 

Vad tänker du kring att din skog bidrar till förnybara produkter?

– Det är en jätteviktig fråga, både sett lokalt och globalt. Lokalt ser vi hur träd kommer till användning som råvara, dels genom industri och dels genom egen framställning av ved, plankor och brädor. Det är viktigt att skogen ges möjlighet att producera klimatsmarta produkter och samtidigt är en kolsänka. Och att man inte undantar skogsmark som kan vara en fantastisk klimatnytta, genom att förhindra att man får bruka skogen där. Alla vi skogsägare är nyckelspelare med våra naturresurser. 

Hur tar du hänsyn till naturen?

– Skogsbruk är på naturens villkor, allt i ekosystemet hänger ju ihop. Jag spenderar mycket tid i min skog, är närvarande, och försöker se till så att skogen och naturen mår bra. Jag lämnar enstaka vindfällen och högstubbar eftersom djur, fåglar och insekter behöver dem. Även enstaka stortallar, som har förutsättningar att bli riktigt gamla och som kan bära tunga fågelbon, lämnas kvar. Och så bevarar jag träd som skyddszoner mot exempelvis bäckar för att djuren ska kunna vara där ostörda, och för att vissa växter trivs i dessa miljöer. 

Hur ser du på din skogs framtid?

– Jag ser ljust på min skogs framtid. Jag tror att den kommer bestå av ännu fler trädslag och att det kommer finnas fler arter. Jag hoppas också att det kommer bli mer växande skog i framtiden, och att våra skogar är motståndskraftiga mot sjukdomar. För att vi ska kunna upprätthålla ett skogsbruk och skapa klimatsmarta produkter för samhället måste vi skogsägare få fortsätta bruka skogen aktivt med våra lokala kunskaper. Målet är att lämna över en välinvesterad, frisk, växande och trivsam skog i framtiden.

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212