Hero

Var man än tittar finns det en omtanke om skogen

Ända sedan barnsben har hon fått följa med ut i skogen och arbeta. Idag jobbar hon som arborist och drömmer om att dra timmer med häst och ha grisar som markberedare. Möt Ylva Clausén Wingårdh, skogsbrukare i fjärde generationen på väg att ta över familjens skogsfastighet i södra Halland. 

Logo
#21
Ylva
Clausén Wingårdh
  • Södra
  • Skåne

Berätta om din familjs skog!

– Min gammelmorfar och mormor köpte fastigheten på 1960-talet. De var pensionärer då och ville testa något nytt, hittade en skogsfastighet i södra Halland och flyttade senare till gården. Gammelmormor lärde sig köra motorsåg, de byggde hus och bodde där livet ut. Jag är fjärde generationen och processen är igång att jag ska ta över skogen.

Hur utmärker sig din skog?

– Den är väldigt välskött, och det är mammas förtjänst. Den är så pass liten så om man är där ofta kan man verkligen vårda den. Den har många små områden vilket gör att det aldrig blir stora kalhyggen, det finns en stor variation och en rik biologisk mångfald. Var man än tittar finns en omtanke om skogen; holkar, träd som mamma tagit bort toppen på för att fåglarna tycker om att gömma sig där och mycket bärris som är en viktig resurs för många djur – men även för oss människor.

Hur började ditt intresse för skogen?

– Mamma har alltid fått in mig i skogen på ett kul sätt. Jag har aldrig blivit tvingad att plantera tusentals plantor, snarare har vi haft fika med oss och jag har fått vara med och göra de roliga sakerna, som att fälla träd. I takt med att mitt intresse ökat har jag fått ta mer och mer ansvar i skogen, vilket har varit väldigt lärorikt. I gymnasiet tog jag motorsågskörkort och nu är jag förtroendevald i Södra. Jag jobbar som arborist och är även med i ett projekt som heter Mersmak röjning där vi utbildar skogsägare inom röjning.

Vad är det bästa med att äga skog?

– Friheten. Vi har ett område som egentligen är avverkningsmoget, men vi tycker att det är det finaste promenadstråket och väljer därför att låta skogen stå kvar. Ingen bestämmer över oss, vi behöver inte be om lov och kan gå direkt från tanke till handling. Samtidigt har vi mycket krav på oss, men för oss är det viktigt att vi får vara kreativa inom våra ramar.

Vad har du för skogsfilosofi?

– Skogen ska brukas med frihet under ansvar. Tar man bort friheten tar man bort glädjen – och det är i glädjen som engagemanget frodas.

Vad önskar du att fler visste om skogsägande?

– Hur viktig skogen är för klimatet. Växande skogar binder koldioxid, den växthusgas som är den viktigaste när det gäller att påverka jordens klimat. För att ha växande skogar måste man bruka dem – annars gör man inte plats för nya träd som kan fungera som kolsänka. För mig är detta så självklart men samtidigt är det många som tycker att det är bättre att sluta bruka skogen helt och hållet. Det gör mig frustrerad att det är så många som inte bryr sig eller har koll på detta.

Hur arbetar du för att skapa mångfald i skogen?

– Vi har vilthägn på fastigheten för att få till en variation i skogen med många olika trädslag och inte bara tall och gran. Genom att vi först hägnar och sedan planterar i hägnet hindrar vi älg och rådjur från att orsaka betesskador. När träden vuxit upp mer tar vi bort hägnet och då finns det jättefint foder där inne för djuren. Det är en hög kostnad att sätta upp, men det är värt all energi och pengar för att få en vacker skog med hög biologisk mångfald.

Hur ser framtidsdrömmarna för skogen ut?

– Jag vill hela tiden lära mig mer och hoppas på att få jobba länge med mamma. Vi planerar att flytta till fastigheten och då har jag bestämt mig för att lära mig dra ut virke med häst, både för att det är kul och för att det är snällt mot marken. Jag vill också skaffa grisar som kan fungera som markberedare. I det stora hela strävar jag efter att göra skogen bättre för kommande generationer genom att göra den trevlig att vistas i och skapa bästa möjliga förutsättningar för kolbindning. För oss är skogen ett hem där vi jagar, åker skidor och tränar hundarna i. Drömmen är att den även i framtiden ska kännas som ett hem.

Logo

Om kampanjen

Skogslandslaget är en kampanj i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, Mellanskog, Södra och Norra Skog. Syftet med kampanjen är att belysa hur Sveriges enskilda skogsägare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och den biologiska mångfalden.

Logo @skogslandslaget Skogslandslagets Instagram
sofia.lindblad@lrf.se
010-1844511
0727-260212